Laatste vergadering

Agenda
Gemeenteraad di 28/05/2024 - 20:10
 • 1. 2024_GR_00091 - Notulen vorige zitting - Goedkeuring
 • 2. 2024_GR_00092 - Jaarrekening 2023 - Gemeente Maasmechelen - Vaststelling
 • 3. 2024_GR_00093 - MJP - Aanpassing Meerjarenplan 2020-2025 - aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring
 • 4. 2024_GR_00094 - AGB - Jaarrekening per 31.12.2023 aan de hand van het verslag van de revisor-Ondertekening comfortletter door het gemeentebestuur aan het AGB-Jaarverslag betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst tussen AGB en de gemeente
 • 5. 2024_GR_00095 - MJP AGB - Aanpassing meerjarenplan 2020-2025 AGB - aangepaste versie 2024/1 - Goedkeuring
 • 6. 2024_GR_00096 - Kerkfabrieken - Doorgeeflening en investeringssubsidie kerkfabriek Sint-Kristoffel Opgrimbie voor verbouwing van de kerk - Goedkeuring
 • 7. 2024_GR_00097 - Subsidies - Lijst van uit te betalen nominatieve subsidies voor 2024 - Goedkeuring
 • 8. 2024_GR_00098 - Raadsleden/schepenen - Verslag m.b.t. de terugbetaling van onkosten aan de mandatarissen - Kennisneming
 • 9. 2024_GR_00099 - Renovatie dak bibliotheek Maasmechelen - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 • 10. 2024_GR_00100 - Levering van energie (aardgas en elektriciteit) via aankoopcentrale VEB voor 2025, 2026 & 2027 - Deelname lokaal bestuur Maasmechelen
 • 11. 2024_GR_00101 - Belastingreglement op het gebruik van privaat of openbaar domein voor de uitoefening van ambulante of kermisactiviteiten, aanslagjaren 2024-2025 - Goedkeuring
 • 12. 2024_GR_00102 - Herinrichting begraafplaats Wayenberg (Mechelen ad Maas) - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze
 • 13. 2024_GR_00103 - HOV – startnota fase 2 ‘Commercieel Centrum & Recreatielandschap Eisden’ - Goedkeuring
 • 14. 2024_GR_00104 - Aanvullend reglement: Bredeweg, alle verkeersmaatregelen zonder zonale geldigheid. - Goedkeuring
 • 15. 2024_GR_00105 - Straatnaamgeving - Straatnaamwijziging van Priorijstraat naar Smidsteeg: einde openbaar onderzoek - Goedkeuring
 • 16. 2024_GR_00106 - ERFPACHT Harmonie Sint-Martinus (OMV/2024/29) - Principiële beslissing tot uitbreiding van de bestaande erfpachtregeling met vzw "Koninklijke Harmonie Sint-Martinus Opgrimbie" - Goedkeuring
 • 17. 2024_GR_00107 - ERFPACHT Ganzenpoelstraat (koesterweide Natuurpunt) - Goedkeuring verstrekken recht van erfpacht - Goedkeuring
 • 18. 2024_GR_00108 - ERFPACHT Bowling Admiral - overdracht erfpachtovereenkomst en doorverkoop bowlinghal - Goedkeuring
 • 19. 2024_GR_00109 - GEMEENTEWEG Industrielaan (buurtweg 50) - Akkoord opheffing buurtweg 50 in het kader van OMV/2023/432 - Goedkeuring
 • 20. 2024_GR_00110 - OMGEVING Hulsthoeveweg - Goedkeuring tracé der wegen, gratis verwerving en opname in het openbaar domein - OMV/VK/2023/22 - Goedkeuring
 • 21. 2024_GR_00111 - OMGEVING Boeienaarstraat (OMV/2023/287) - Goedkeuring tracé der wegen, gratis verwerving en opname in het openbaar domein, alsook onttrekking aan openbaar domein
 • 22. 2024_GR_00112 - KADASTER St. Andreasstraat-Boudewijnlaan-Oude Baan (OMV/2023/470) - opname in het openbaar domein van de gemeentelijke percelen 597D en 598S - Goedkeuring
 • 23. 2024_GR_00113 - Deelnames/mandaten - gemeente 2023-2024 - Creat Services dv (voorheen TMVS dv) - agenda en in te nemen standpunten op de Algemene Vergadering op 18.06.2024 om 14u30 - Goedkeuring
 • 24. 2024_GR_00114 - Deelnames/mandaten - gemeente 2023-2024 - Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger van de gemeente op de Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging Cipal van 20.06.2024 - Goedkeuring
 • 25. 2024_GR_00115 - Deelnames/mandaten - gemeente 2023-2024 - Algemene vergadering van Wonen in Limburg d.d. 29.05.2024 – mandaatbepaling - Goedkeuring
 • 26. 2024_GR_00116 - Deelnames - mandaten gemeente 2023-2024 - De Lijn - bekrachtiging besluit CBS d.d. 17.05.2024 inzake 'De Lijn - aanduiding afgevaardigde voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders op dinsdag 28.05.2024' - Goedkeuring
 • 27. 2024_GR_00117 - Deelnames/mandaten - gemeente 2023-2024 - Fluvius Limburg - Algemene Vergadering d.d. 10.06.2024 en vaststelling mandaat afgevaardigde - Goedkeuring
 • 28. 2024_GR_00118 - Huis van het Kind - Gebruiksprijzen fysiek Huis van het Kind - Gebruiksprijzen fysiek Huis van het Kind - Goedkeuring
 • 29. 2024_GR_00119 - Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2023 Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep Kempen en Maasland - Goedkeuring
 • 30. 2024_GR_00120 - Vrijwilligers - Tarieven forfaitaire kostenvergoedingen - Goedkeuring
 • 31. 2024_GR_00121 - DOORVERKOOP Slakweidestraat 42 - toelating doorverkoop bedrijfsgebouw gelegen te Slakweidestraat 42 - Goedkeuring
 • 32. 2024_GR_00122 - Lindeboys Leut - Erfpacht- en financieringsovereenkomst kantine en terreinen - Goedkeuring
 • 33. 2024_GR_00123 - Deelnames/mandaten - gemeente 2023-2024 - Limburg.net - agenda en in te nemen standpunten op de Algemene Vergadering op 19.06.2024 om 18u00 - Goedkeuring

Volgende openbare vergaderingen

Alle vergaderingen

Welkom op de raadpleegomgeving van het lokaal bestuur Maasmechelen.

Op deze pagina kan je de agenda en de notulen bekijken van de gemeenteraad en de OCMW-raad.

Ook vind je hier de reglementen, verordeningen en lijsten met besluiten genomen door diverse organen, na 1 maart 2019.

We werken met volgende afkortingen:

 • GR: Gemeenteraad
 • RVMW: Raad voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW-raad)
 • CBS: College van Burgemeester en Schepenen
 • VB: Vast Bureau
 • BURG: Burgemeester
 • RVB: Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf

De verslagen van de gemeenteraad van vóór 1 maart 2019 vind je terug op www.maasmechelen.be/gemeenteraad.

De reglementen en verordeningen van vóór 1 maart 2019 vind je terug op www.maasmechelen.be/bekendmakingen.

Nog steeds niet gevonden wat je zoekt?

Enkel die informatie die vatbaar is voor openbaarmaking is beschikbaar.
Indien je het gewenste document niet terugvindt kan je dit steeds schriftelijk opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur door een mail te sturen naar secretariaat@maasmechelen.be, of via een brief gericht aan Lokaal Bestuur Maasmechelen, Heirstraat 239, 3630 Maasmechelen.

Klachten m.b.t. een beslissing?

Een klacht moet worden ingediend bij de toezichthoudende overheid binnen de dertig dagen nadat de beslissing is bekendgemaakt op de website.

Je kan een klacht digitaal indienen via een digitaal formulier of via aangetekende mail naar het volgende mailadres: binnenland@vlaanderen.be.

Je kan ook een klacht op papier indienen via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs op het volgende adres:

Agentschap Binnenlands Bestuur
VAC Herman Teirlinck Brussel
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

Meer informatie vind je op https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer

Hulp nodig? Vragen?

Contacteer het secretariaat op 089/79.96.96 of  secretariaat@maasmechelen.be